Basiskennis Boekhouden BKB Heerenveen

Erkende opleider van het Noorden

 

 

 

Reserveer een plaats voor september 2024

10-tallen ervaringen van onze cursisten

Een opleiding die wij met jou hebben afgesproken gaat altijd door!

Voor Basiskennis Boekhouden – BKB is geen vooropleiding nodig

Iedereen kan deelnemen

Om aan de opleiding Basiskennis Boekhouden – BKB deel te kunnen nemen is boekhoudkundige kennis absoluut niet nodig.  Met de lesstof wordt vanaf nul begonnen. Je zult zien dat je net als al je klasgenoten de zaak snel en op een prettige leert. Het enige wat van je gevraagd wordt, is een paar uur huiswerk per week.

Na afronding kun je examen doen bij de Associatie. Dit examen is op MBO-3 niveau.

Waarom Basiskennis Boekhouden – BKB?

Cursisten willen groeien

Basiskennis Boekhouden is een uitstekend begin van een carrière in de administratie. Ook wanneer je jouw kennis wilt verrijken met boekhouden voor je werk is deze opleiding geschikt.

Ondernemers die zelf de boekhouding willen doen

Veel zelfstandige ondernemers (of hun partner) willen zelf de gegevens in hun boekhouding verwerken. Op deze manier is steeds bekend wat de inkomsten en de uitgaven zijn. Ze houden op deze manier een beter overzicht. De opleiding Basiskennis Boekhouden is hiervoor bijna gemaakt.

Menigeen wist niet dat boekhouden zo leuk kon zijn

Geloof ons! Kennis van boekhouden is voor bijna iedereen nuttig. Bovendien duurt de opleiding maar 10 weken en wordt door de cursisten als prettig ervaren.

Waarom Basiskennis Boekhouden – BKB bij ons?

Onderwerpen die in de les worden behandeld

De balans & resultatenrekening

Je leert wat een balans is, aan welke voorwaarden deze moet voldoen en wat de gegevens jou vertellen.

Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan het resultaat.

Waarom Grootboekrekeningen?

De basis van de boekhouding zijn grootboekrekeningen. Wie de grootboeken snapt, snapt hoe een boekhouding in elkaar steekt.

Grootboekrekeningen geven aan hoeveel iets kost, wat de opbrengst of waarde is.

Tijdens de lessen wordt er de nodige tijd aan besteed.

De aangifte Omzetbelasting

Ieder kwartaal is het weer prijs. Dan moet er aangifte omzetbelasting worden gedaan en eventueel worden betaald.

Wat de omzetbelasting inhoudt en hoe de boekingen plaatsvinden wordt in de cursus behandeld. Wellicht kun je zelf de aangifte doen.

Prive-onttrekkingen en privé-toevoegingen

De ondernemer heeft loon uit de zaak. Daarnaast worden er producten voor privégebruik uit de winkel of het magazijn genomen.

Het kan zelfs voorkomen dat een ondernemer privégeld in de zaak stopt.

Hoe hiermee in de boekhouding wordt omgegaan is na de cursus voor jou duidelijk.

Kosten en opbrengsten

Wat zijn eigenlijk kosten en wat zijn opbrengsten?

Cursisten komen er in de lessen achter dat dit iets heel anders kan zijn dan uitgaven en ontvangsten.

Dit is eigenlijk de kern van de boekhouding en zijn een aandachtspunt van de belastingdienst

Bezittingen juist boeken

Bezittingen kunnen langer meegaan.  Denk aan machines of auto’s. Dat neemt niet weg dat ze in waarde verminderen. Hoe de boekhouding hiermee omgaat wordt in de cursus uiteengezet.

De boekhouder (her)waarderen

Te vaak wordt de boekhouder als een kostenpost gezien, die alleen maar nodig is voor de belastingdienst.

Door de opleiding Basiskennis Boekhouden zal de cursist een betere gesprekspartner van de boekhouder worden.

Een groot voordeel is ook dat een ondernemer die de boekhouding (voor een deel) doet meer overzicht heeft. Dan wordt niet alleen maar bedoeld de uitgaven en ontvangsten.

En… uiteraard scheelt dit ook in de kosten van de boekhouder…

Facturen/ bankafschriften

Natuurlijk wordt ook ingegaan op de boekingen van inkomende en uitgaande facturen, bankafschriften en kasstaten.

Verder worden onderwerpen behandeld als de boeking van de lonen en voorraden.

Klassikaal onderwijs Heerenveen heeft grote voordelen

Klassikale lessen motiveren

In kleine groepen ga je intensief aan de slag onder leiding van een uitstekende, erkende en enthousiaste docent.

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.

Leren van en met elkaar is een belangrijk voordeel van klassikale lessen. Bovendien geeft dit meer motivatie om de opleiding op een goede manier te blijven volgen.

Verreweg de meeste cursisten slagen

Basiskennis Boekhouden BKB Heerenveen:  Optimale omstandigheden

Een opleiding kost geld maar vooral ook tijd. Dat moet wel goed besteed zijn. Bij AUNIKOM staat professionaliteit voorop. Alles is er op gericht om je te laten slagen. Wij bieden je perfecte leerstof, hoog gekwalificeerde docenten (die nét even verder gaan) en een moderne leeromgeving.

Onze studenten hebben een hoge kans van slagen voor de betreffende examens.

Lesgeld

Voor de opleiding Basiskennis Boekhouden hanteren wij een prijs van € 595

Deze prijs in inclusief:

  • Alle benodigde cursusboeken
  • 10 lessen van maximaal 2,5 uur
  • Kleine groepen
  • Proefexamens
  • Koffie, thee, frisdrank
  • Professionele leslocatie
  • Online oefenmateriaal
  • Studiebelasting gemiddeld 3 – 4 uur per week

Exclusief examenkosten

Het examen wordt afgenomen door de Associatie voor examinering.

Neem contact met ons op

CONTACT-FORMULIER

Je wilt

Welke soort opleiding?

Kies hier je boekhoudopleiding

Je kunt ons natuurlijk ook gewoon even bellen:

0593 744 077