PDB-Privéles

Direct beginnen, redelijke prijzen en flexibel

Maar liefst 30 × 1 uur  € 3.195 Inclusief cursusmateriaal

 

 

Neem contact met ons op

PDB privéles voor € 3.195
Iedere week 1 uur les – 30 weken – inclusief lesmateriaal

Voordelen privéles

Privéles heeft veel voordelen

 • Je kunt direct beginnen
 • Iedere week contact met jouw leraar/coach
 • Geen standaard lessen maar een studie die op jouw capaciteiten wordt afgestemd
 • De docent motiveert je om de met jou besproken doelen te realiseren
 • Alleen jouw knelpunten worden behandeld
 • Flexibel
 • Lessen in een ruimte op locatie, of via Teams, of allebei. Aan jou de keuze.

 

 

Privéles Praktijkdiploma Boekhouden – PDB

Standaardpakket Praktijkdiploma Boekhouden PDB 

In het standaardpakket is maar liefst 30 uur privéles ingecalculeerd. Verdeeld over de drie modules:

 • Bedrijfsadministratie
 • Kostencalculatie en
 • Financiering

Er kan natuurlijk geschoven worden met de uren. Heb je meer uren nodig voor bijvoorbeeld kostencalculatie en minder voor bedrijfsadministratie dan is dit geen probleem.

Het lesmateriaal is in duidelijke taal geschreven en staat op een hoog niveau.

Jij bepaalt in overleg met jouw coach het lesprogramma. Het enige wat vast staat is 1 uur les per week. De vaart moet er in blijven.

De prijs voor het standaard pakket is € 3.195 inclusief lesmateriaal. 

Waarom privéles bij ons?

In de opleiding Praktijkdiploma Boekhouding PDB wordt behandeld

Bedrijfsadministratie

Bij de module Bedrijfsadministratie worden de journaalposten behandeld die in verschillende situaties moeten worden gemaakt.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • wat is precies de rol van de boekhouding in de onderneming
 • welke grootboekrekeningen worden waar op de balans gegroepeerd
 • de kolommenbalans en het rekeningschema
 • correctieboekingen en voorafgaande journaalposten
 • boekingen n.a.v. de verkoop op verschillende tijdstippen
 • boekingen van de inkoop op verschillende tijdstippen
 • waardering voorraad en de vaste verrekenprijs
 • de aanschaf, afschrijving, verkoop en inruil van vaste activa
 • het realisatie- en matchingsprincipe
 • voorzieningen
 • loonadministratie

Een aantal onderwerpen komt ook al bij de opleiding Basiskennis Boekhouden – BKB aan bod. Uiteraard wordt er in de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden dieper op ingegaan.

Kostencalculatie

Kostencalculatie is een belangrijk onderdeel van de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden – PDB. De cursist wordt duidelijk wat kosten zijn en welke soorten er voorkomen. Al met al een interessant onderdeel van de opleiding.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • allerlei soorten berekeningen. Met daarbij speciale aandacht voor machtsverheffen, verhoudingen en volgorde van rekenen
 • vergelijkingen met 1 onbekende. Hiervoor is veel lesstof ontwikkeld die cursisten naast de lessen kunnen oefenen
 • vreemde valuta
 • berekeningen van procenten en promillages
 • allerlei berekeningen met betrekking tot de vaste activa. Hieronder valt ook de berekening van de economische levensduur
 • de break-evenanalyse met berekeningen en het interpreteren van grafieken
 • de standaard kostprijs bij stukproductie
 • de integrale kostprijsberekening
 • direct costing
 • berekenen van de commerciële kostprijs en de verkoopprijs
 • berekenen van het bedrijfsresultaat op meerdere manieren
 • factureren

Let op!
Wie bij ons van Praktijkdiploma Boekhouden de module Kostencalculatie doet hoeft niet Basiskennis Calculatie te hebben gevolgd!

Financiering

Voor velen is Financiering een nieuw vak. Bij Kostencalculatie gaat het veelal om de berekening van kosten en opbrengsten alsmede de waarde van de activa. Bij Financiering gaat het erom hoe het één en ander is gefinancierd oftewel betaald.

In deze module komt aan de orde:

 • samengestelde- en enkelvoudige interest
 • enkelvoudige indexcijfers
 • rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 • rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
 • dividend
 • lang vreemd vermogen
  Hier valt het één en ander te vertellen over obligaties
 • liquiditeit en solvabiliteit
  Hiermee kan men iets zeggen over de mogelijkheid om de rekeningen op tijd te betalen
 • activiteitskengetallen
  Hoe zit het met het betalingsgedrag van de debiteuren en crediteuren. Hoe gaat het met de voorraad, wat is de productiviteit van de medewerkers
 • begroting van de liquiditeit en de resultatenrekening
 • de rentabiliteit van het vermogen dat is geïnvesteerd

Lesgeld

Voor de opleiding Praktijkdiploma boekhouden PDB privéles hanteren wij een prijs van € 3.195

Deze prijs in inclusief:

 • Alle benodigde cursusboeken
 • 30 lessen van maximaal 1 uur

Exclusief examenkosten

Het examen wordt afgenomen door de Associatie voor examinering.

Neem contact met ons op: 0593 744 077

CONTACT-FORMULIER

Je wilt

Welke soort opleiding?

Kies hier je boekhoudopleiding

Je kunt ons natuurlijk ook gewoon even bellen:

0593 744 077