Praktijkdiploma boekhouden PDB Sneek

Erkende opleider in Noord Nederland

Een opleiding die wij met jou hebben afgesproken gaat altijd door!

10-tallen ervaringen van onze cursisten

Een opleiding die wij met jou hebben afgesproken gaat altijd door!

Welke vooropleiding is gewenst?

Geen vooropleiding meer nodig

Het is tegenwoordig niet meer verplicht om het diploma Basiskennis Boekhouden – BKB te bezitten om deel te kunnen nemen aan het examen Praktijkdiploma Boekhouden – PDB.

De opzet van onze opleiding zorgt ervoor dat iedereen het Praktijkdiploma Boekhouden kan starten. Wel is het handig dat je enige boekhoudkundige kennis bezit. Dat kan door een opleiding die je voorheen hebt gevolgd of door werkervaring.

Mocht je twijfelen, dan kun je altijd om een persoonlijk advies vragen aan één van onze docenten. Zij bespreken het een en ander met je, beoordelen je situatie en adviseren je omtrent de opleiding. Uiteraard is dit advies geheel vrijblijvend en gratis.

Blijf ook in de nabije toekomst een gewilde medewerker

Het Praktijkdiploma Boekhouden maakt van jou ook in de toekomst een gewilde medewerker

Dit diploma is dus een veelzijdig diploma. Dat moet ook in een veranderende maatschappij waar het eenvoudige invoerwerk door automatisering wordt overgenomen.
Het Praktijkdiploma Boekhouden bestaat uit drie modules:

 • Bedrijfsadministratie
 • Kostencalculatie
 • Financiering

Met het diploma blijf je de ontwikkelingen voor.

Met dit diploma op zak ben je dan ook bij uitstek geschikt om in kleine en middelgrote organisaties geheel zelfstandig de boekhouding te voeren. Ook in grote organisaties ben je een waardevolle kracht als assistent van de administrateur of controller.

Het Praktijkdiploma Boekhouden is het begin van een succesvolle carrière in het bedrijfsleven, een carrière die soms verder reikt dan het administratieve vlak.

Na afronding kun je examen doen bij de Associatie voor examinering. Dit examen is op MBO-4 niveau.

Waarom Praktijkdiploma Boekhouden – PDB bij ons?

Onderwerpen die in de les worden behandeld

Bedrijfsadministratie

Bij de module Bedrijfsadministratie worden de journaalposten behandeld die in verschillende situaties moeten worden gemaakt.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • wat is precies de rol van de boekhouding in de onderneming
 • welke grootboekrekeningen worden waar op de balans gegroepeerd
 • de kolommenbalans en het rekeningschema
 • correctieboekingen en voorafgaande journaalposten
 • boekingen n.a.v. de verkoop op verschillende tijdstippen
 • boekingen van de inkoop op verschillende tijdstippen
 • waardering voorraad en de vaste verrekenprijs
 • de aanschaf, afschrijving, verkoop en inruil van vaste activa
 • het realisatie- en matchingsprincipe
 • voorzieningen
 • loonadministratie

Een aantal onderwerpen komt ook al bij de opleiding Basiskennis Boekhouden – BKB aan bod. Uiteraard wordt er in de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden dieper op ingegaan.

Kostencalculatie

Kostencalculatie is een belangrijk onderdeel van de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden – PDB. De cursist wordt duidelijk wat kosten zijn en welke soorten er voorkomen. Al met al een interessant onderdeel van de opleiding.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • allerlei soorten berekeningen. Met daarbij speciale aandacht voor machtsverheffen, verhoudingen en volgorde van rekenen
 • vergelijkingen met 1 onbekende. Hiervoor is veel lesstof ontwikkeld die cursisten naast de lessen kunnen oefenen
 • vreemde valuta
 • berekeningen van procenten en promillages
 • allerlei berekeningen met betrekking tot de vaste activa. Hieronder valt ook de berekening van de economische levensduur
 • de break-evenanalyse met berekeningen en het interpreteren van grafieken
 • de standaard kostprijs bij stukproductie
 • de integrale kostprijsberekening
 • direct costing
 • berekenen van de commerciële kostprijs en de verkoopprijs
 • berekenen van het bedrijfsresultaat op meerdere manieren
 • factureren

Let op!
Wie bij ons van Praktijkdiploma Boekhouden de module Kostencalculatie doet hoeft niet Basiskennis Calculatie te hebben gevolgd!

Financiering

Voor velen is Financiering een nieuw vak. Bij Kostencalculatie gaat het veelal om de berekening van kosten en opbrengsten alsmede de waarde van de activa. Bij Financiering gaat het erom hoe het één en ander is gefinancierd oftewel betaald.

In deze module komt aan de orde:

 • samengestelde- en enkelvoudige interest
 • enkelvoudige indexcijfers
 • rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 • rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
 • dividend
 • lang vreemd vermogen
  Hier valt het één en ander te vertellen over obligaties
 • liquiditeit en solvabiliteit
  Hiermee kan men iets zeggen over de mogelijkheid om de rekeningen op tijd te betalen
 • activiteitskengetallen
  Hoe zit het met het betalingsgedrag van de debiteuren en crediteuren. Hoe gaat het met de voorraad, wat is de productiviteit van de medewerkers
 • begroting van de liquiditeit en de resultatenrekening
 • de rentabiliteit van het vermogen dat is geïnvesteerd

Klassikaal onderwijs Praktijkdiploma Boekhouden omgeving Sneek heeft veel voordelen

Klassikale lessen motiveren

In kleine groepen ga je intensief aan de slag onder leiding van een uitstekende, erkende en enthousiaste docent.

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.

Leren van en met elkaar is een belangrijk voordeel van klassikale lessen. Bovendien geeft dit meer motivatie om de opleiding op een goede manier te blijven volgen.

Lesgeld

Voor de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden - PDB hanteren wij een prijs van € 1.550

Deze prijs in inclusief:

 • Alle benodigde cursusboeken
 • 30 lessen van maximaal 2,5 uur
 • Kleine groepen
 • Online oefenmateriaal én uitgebreide uitwerkingen
 • Proefexamens
 • Koffie, thee, frisdrank
 • Professionele leslocatie
 • Online oefenmateriaal
 • Studiebelasting ca. 3-6 uur per week

Exclusief examenkosten

Het examen wordt afgenomen door de Associatie voor examinering

Neem contact met ons op

CONTACT-FORMULIER

Je wilt

Welke soort opleiding?

Kies hier je boekhoudopleiding

JE KUNT ONS NATUURLIJK OOK EVEN BELLEN

 0593 744 077