Praktijkdiploma boekhouden - pdb

Reserveer nu een plek voor september 2020

De opleiding PDB maakt van jou een waardevolle boekhouder

Met het Praktijkdiploma Boekhouden op zak ben je bij uitstek geschikt om in kleine – en middelgrote organisaties geheel zelfstandig de boekhouding te voeren. 

Na afronding kun je examen doen bij de Associatie voor examinering. Dit examen is op niveau MBO-4.

Welke vooropleiding is voldoende? Vraag een – geheel vrijblijvend – persoonlijk advies

Onze docenten adviseren u graag persoonlijk

Om aan de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden deel te nemen is het verstandig eerst de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB te volgen. Zeker wanneer je niet eerder een boekhoudopleiding hebt gevolgd.

Onze docenten zijn erkend en hebben de nodige ervaring. Twijfel je of je basiskennis voldoende is om aan de opleiding deel te nemen? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen dat een docent je – uiteraard geheel vrijblijvend – persoonlijk adviseert.

 

Het praktijkdiploma boekhouden bestaat uit drie modules

Bedrijfsadministratie

Bij bedrijfsadministratie worden de journaalposten behandeld die in verschillende situaties moeten worden gemaakt.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • wat is precies de rol van de boekhouding in de onderneming
 • welke grootboekrekeningen worden waar op de balans gegroepeerd
 • de kolommenbalans en het rekeningschema
 • correctieboekingen en voorafgaande journaalposten
 • boekingen n.a.v. de verkoop op verschillende tijdstippen
 • boekingen van de inkoop op verschillende tijdstippen
 • waardering voorraad en de vaste verrekenprijs
 • de aanschaf, afschrijving, verkoop en inruil van vaste activa
 • het realisatie- en matchingsprincipe
 • voorzieningen
 • loonadministratie

Een aantal onderwerpen komt ook al bij de opleiding Basiskennis Boekhouden BKB aan bod. Uiteraard wordt er in de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden dieper op ingegaan.

Kostencalculatie

Kostencalculatie is een belangrijk onderdeel van de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden PDB. De cursist wordt duidelijk wat kosten zijn en welke soorten er voorkomen. Al met al een interessant onderdeel van de cursus.

De onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • allerlei soorten berekeningen. Met daarbij speciale aandacht voor machtsverheffingen, verhoudingen, volgorde van rekenen
 • vergelijkingen met 1 onbekende. Hiervoor is veel lesstof ontwikkeld die cursisten naast de lessen kunnen oefenen.
 • vreemde valuta
 • berekeningen van procenten en promillages
 • allerlei berekeningen met betrekking tot de vaste activa. Hieronder valt ook de berekening van de economische levensduur
 • de break-evenanalyse met berekeningen en het interpreteren van grafieken
 • de standaard kostprijs bij stukproductie
 • de integrale kostprijsberekening
 • direct costing
 • berekenen van de commerciële kostprijs en de verkoopprijs
 • berekenen van het bedrijfsresultaat op meerdere manieren
 • factureren

Let op!
Wie bij ons van Praktijkdiploma Boekhouden de module Kostencalculatie doet, hoeft niet Basiskennis Calculatie BKC te hebben gevolgd.

Financiering

Voor velen is Financiering een nieuw vak. Bij Kostencalculatie gaat het veelal om de berekening van kosten en opbrengsten alsmede de waarde van de activa. Bij Financiering gaat het erom hoe het één en ander is gefinancierd oftewel betaald.

In dit onderdeel komt aan de orde:

 • samengestelde en enkelvoudige interest
 • enkelvoudige indexcijfers
 • rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 • rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
 • dividend
 • lang vreemd vermogen
  Hieronder valt het één en ander te vertellen over obligaties
 • liquiditeit en solvabiliteit
  Hiermee kan men iets zeggen over mogelijkheid om de rekeningen op tijd te betalen
 • activiteitskengetallen
  Hoe zit het met het betalingsgedrag van de debiteuren en crediteuren. Hoe gaat het met de voorraad, wat is de productiviteit van de medewerkers
 • begroting van de liquiditeit en de resultatenrekening
 • de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen

Iedere module wordt met een examen afgesloten bij de Associatie voor examinering. Wanneer u voor alle 3 modules bent geslaagd krijgt u het diploma PDB Praktijkdiploma Boekhouden

Klassikaal onderwijs – ondersteund met internet

Klassikaal onderwijs motiveert

Leren van en met elkaar is een belangrijk voordeel van klassikale lessen. Bovendien geeft dit meer motivatie om de opleiding op een goede manier te blijven volgen.

Internet 

De opgaven kunnen met internet worden gemaakt en opgestuurd. Dit heeft voordelen:

 • Het examen wordt ook met een computer gemaakt
 • De docent kan als gevolg van de inzendingen de lessen aanpassen.
 • Iedere week opgaven maken en opsturen motiveert.

Overzicht prijs en lestijden

 • prijs opleiding € 1.340
 • prijs is inclusief cursusmateriaal
 • digitale toegang tot extra lesstof, uitwerkingen enzovoorts
 • 30 avonden van maximaal 2,5 uur
 • gemiddeld circa 5 uur huiswerk per week
 • lessen vinden plaats op diverse locaties in Noord Nederland
 • consumpties zoals koffie, thee of frisdrank zijn bij de prijs inbegrepen
 • het examen wordt afgenomen door de Associatie voor examinering. De examenkosten vallen daarom buiten ons tarief.

          of bel ons

ALGEMENE INFORMATIE

AUNIKOM Opleidingen

De Hanekampen 28

9411 XM  Beilen

Tel  : 0593 744 077 (altijd bereikbaar)

Mail: info@aunikom.nl

Bij mailen, inspreken of inschrijven

nemen wij dezelfde dag nog contact

met je op.

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

KvK 66157943

Je wilt een docent spreken

Inschrijven

Contact

Je hebt een vraag

 

Aan de informatie - vermeld op deze website - kunnen geen rechten worden ontleend.

Belangrijke links: