Praktijkdiploma loonadministratie - PDL

Wij willen graag dat je de aangeboden lesstof begrijpt
Neem contact met ons op

Waarom de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL?

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie PDL is zeer geschikt voor iedereen die zich wil specialiseren als loonadministrateur.  Na afloop van deze opleiding in salarisadministratie kun je zelfstandig een loonadministratie voeren, loonberekeningen maken, er vragen over beantwoorden en wetswijzigingen  toepassen. Het PDL-diploma wordt veel gevraagd bij het midden- en kleinbedrijf.

We hebben veel cursisten die al werkzaam zijn op een administratie. Zij zien het Praktijkdiploma Loonadministratie als een logische aanvulling op andere reeds opgedane vaardigheden.

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie is – in tegenstelling wat veel mensen denken – interessant en daardoor leuk.

 

Examen : Nederlandse Associatie voor Examinering
Studieduur : 1 half jaar
Niveau : MBO 4

De opleiding PDL bestaat uit drie onderdelen

Loonheffingen

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, doet een aangifte loonheffingen en betaalt loonheffingen. Denk bijvoorbeeld aan loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomstenafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Met het certificaat Loonheffingen niveau 4 op zak heeft de kandidaat alle kennis in huis om dit belangrijke onderdeel van Loonadministratie uit te kunnen voeren.

Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid

Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid  en arbeidsongeschiktheid. Allen onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn / haar werk.

Personeel, Organisatie & Communicatie

Voor een personeelsfunctionaris of loonadministrateur is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. Het kennen van verschillende gespreksvormen bijvoorbeeld of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.

Contactformulier

Je wilt

Welke soort opleiding?

Kies hier je boekhoudopleiding

In welk boekhoudprogramma ben je geïnteresseerd?

Je kunt ons natuurlijk ook even bellen op:   0593 744 077

ALGEMENE INFORMATIE

AUNIKOM Opleidingen

De Hanekampen 28

9411 XM  Beilen

Tel  : 0593 744 077 (altijd bereikbaar)

Mail: info@aunikom.nl

Bij mailen, inspreken of inschrijven

nemen wij dezelfde dag nog contact

met je op.

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

KvK 66157943

Belangrijke links: